Perceptie van waarheid in crisiscommunicatie: De invloed van concreetheid en details op de geloofwaardigheid van crisisresponsen door organisaties.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-08-26
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In het huidige onderzoek zijn de begrippen concreetheid en gedetailleerdheid in verband gebracht met crisiscommunicatie. Uit de literatuur blijkt dat deze begrippen van invloed zijn op de geloofwaardigheid van de boodschap(per). De vraag was in hoeverre de mate van concreetheid van een crisiscommunicatierespons van invloed is op de geloofwaardigheid, de mate waarin het bedrijf wordt verdacht en de reputatie van de organisatie. Dit is onderzocht door middel van een experiment waarbij concreetheid op woordniveau is geoperationaliseerd. Respondenten moesten zowel een abstracte als een concrete crisisrespons beoordelen. In dit onderzoek zijn geen verschillen gevonden tussen concreet en abstract taalgebruik op de beoordeling van geloofwaardigheid, reputatie en mate waarin het bedrijf wordt verdacht. Wel is er positie-effect gevonden. De crisisresponsen werden, onafhankelijk van de stijlmanipulatie, bij alle variabelen positiever beoordeeld wanneer de tekst als tweede gepresenteerd werd. Bovendien werden de responsen als concreter ervaren wanneer deze als tweede waren gepresenteerd. Dit zou een verschil kunnen betekenen tussen ervaren concreetheid en daadwerkelijke concreetheid in de beoordeling van crisiscommunicatieresponsen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren