EHS‐herijking van invloed op uiterwaardentransitie in Utrecht en Gelderland?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-03-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze studie is onderzoek gedaan naar de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een beleidsverandering die bekend staat als de EHS-herijking. Met herijken bedoelen we het heroverwegen van het bestaande beleid. Op 20 oktober 2010 kondigde de Staatssecretaris van Landbouw dhr. Bleker aan dat de bestaande bestuursakkoorden tussen Rijk en provincies worden opengebroken. Want het kabinet wil 600 miljoen euro bezuinigen op natuurontwikkeling en bovendien het beleid decentraliseren naar provincies. Onder druk van een wetswijziging gaan de provincies uiteindelijk de onderhandelingen aan en start het proces dat bekend staat als de nationale EHS-herijking. Twee provincies, namelijk Utrecht en Gelderland besluiten al voordat dit nationale proces is afgerond op eigen houtje de EHS binnen hun provinciegrenzen te gaan herijken.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen