Burgerparticipatie bij hernieuwbare energie projecten – een factor voor succes? Een evaluatie van de strategie betreffende burgerbetrokkenheid bij het project Regenerative Modellregion Harz

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2013-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze scriptie wordt onderzoek gedaan naar de condities voor succesvolle burgerparticipatie bij projecten op energiegebied. Daarbij wordt de casus Regenerative Modellregion Harz (RegModHarz) gehanteerd. Het doel van dit onderzoek is dus inzicht te verkrijgen in de manieren waarop burgers betrokken kunnen worden bij regeneratieveenergie-projecten, door een evaluatieonderzoek uit te voeren waarbij de strategie betreffende burgerparticipatie van het project RegModHarz op haar effectiviteit en efficiëntie, afstemming op de situatie en de geleverde bijdrage getoetst wordt. Dit doel is nagestreefd door een praktijkgericht onderzoek uit te voeren, omdat er vooral gebrek aan kennis bestaat over de implementatie van bepaalde participatievormen. In het bijzonder is onderzocht welke strategieën worden gehanteerd, wat de voor- en nadelen daarvan zijn, wie tot de betrokken partijen behoort en wie uiteindelijk de keuzes maakt. Verder zijn de effecten van deze keuzes geanalyseerd. De doelstelling leidt tot de volgende centrale vraag: Welke criteria hanteert men voor een beoordeling van een strategie betreffende burgerparticipatie bij hernieuwbare-energie-projecten en in hoeverre is de strategie betreffende burgerparticipatie bij het project RegModHarz, in het licht van de gestelde criteria, geslaagd? Deze tweedimensionale centrale vraag omvat vele belangrijke aspecten die in het bijzonder bekeken zijn. Een bestudering van relevante theorieën over burgerparticipatie heeft tot het opstellen van een drietal beoordelingscriteria geleid. Deze criteria hebben het analysekader gevormd voor de evaluatie van de strategie betreffende burgerparticipatie van het project RegModHarz.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen