'Groot Nederland en Oranje: één begrip!' Over de beeldvorming van het Koninklijk Huis in de West-Indische koloniale pers, 1898-1940

Keywords
Thumbnail Image
Date
2021-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In de twintigste eeuw omvatte het Koninkrijk der Nederlanden een groot imperiaal rijk. Dit rijk voelde zich allesbehalve een eenheid. Politiek-culturele, linguïstische en/of sociaaleconomische verschillen maakten identificatie van West-Indische koloniale onderdanen met het Nederlandse rijk moeilijk. De koloniale pers diende bij te dragen aan de vorming van een verbeelde gemeenschap. Het Oranjehuis – in de persoon van koningin Wilhelmina – diende hiervoor als uitgelezen symbool. In deze studie zal licht geschenen worden op de journalistieke geschiedenis van de West-Indische pers en de manieren waarop zij doelbewust trachtte een verbeelde gemeenschap te creëren, waardoor West-Indiërs zichzelf konden identificeren met het Nederlandse rijk. Hiermee zal tevens gepoogd worden een bijdrage te leveren aan de incomplete wetenschappelijke beeldvorming over de voormalige koloniën in de West.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation