Nietzsche und die Verachtung des Leibes

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-07-25
Language
de
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Hoewel Nietzsche zich vooral in zijn latere filosofie intensief heeft beziggehouden met het lijf, blijft het thema relatief onderbelicht in het onderzoek naar zijn filosofie. De meeste aandacht gaat uit naar kerngedachtes als ―der Übermensch‖, ―der Wille zur Macht‖, ―die ewige Wiederkehr des Gleichen‖ of de ―Umwertung aller Werte‖.Toch kan men stellen dat het lijf van grote waarde is geweest voor Nietzsche. In dit onderzoek staat het hoofdstuk ―Von den Verächtern des Leibes‖ uit het eerste deel van ―Also sprach Zarathustra‖ centraal. In het desbetreffende hoofdstuk doet Nietzsche enkele uitspraken, die het belang van het lijf voor zijn filosofie duidelijk aantonen. Zo spreekt hij over ―die große Vernunft des Leibes‖. Het lijf is voor Nietzsche een raadselachtig, wonderlijk en ongrijpbaar fenomeen, dat bovendien een eigen verstand heeft. Daarmee keert hij zich tegen de neiging van de mens, om de vaardigheden van de geest te overschatten. Achter onze bewuste gedachtes en gevoelens, zo stelt Nietzsche, schuilt nog een machtige bevelhebber en onbekende wijze, namelijk het lijf. Om een volledig inzicht te krijgen in het hoofdstuk ―Von den Verächtern des Leibes‖ concentreert dit onderzoek zich niet alleen op de desbetreffende tekst, maar ook de context zal worden behandeld. Zo wordt er aandacht besteed aan de historische achtergrond van het lichaam-ziel-dualisme, Nietzsches kritiek op de overschatting van het bewustzijn en de specifieke groepen, die het lichaam in Nietzsches optiek verwaarloosd hebben.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren