Vervoersarmoede en de invoering van de OV Chipkaart: idereen mobiel

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-07-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Mobiliteit is voor ons land van uiterst groot belang. De invoering van de OV chipkaart moest dit belang in de toekomst blijven behartigen. Door een kaart te introduceren voor alle vormen van het openbaar vervoer, moest het openbaar vervoer toegankelijk, effectief en efficiënt blijven. Het imago van de OV chipkaart heeft tijden lang in zwaar weer verkeerd. De vele kinderziektes en negatieve berichtgeving zorgde ervoor dat de implementatie moeizaam verliep. Sinds een aantal jaar lijken de reizigers gewend geraakt aan het reizen met de OV chipkaart. Echter geldt dat niet voor alle groepen in de Nederlandse samenleving. De laatste jaren zijn de kosten voor het reizen met het openbaar vervoer met de OV chipkaart gestegen. Voor groepen en individuen vanuit sociaal economisch zwakkere wijken in Nederland geeft dit een probleem. Deze groepen zijn meer dan gemiddeld afhankelijk van het gebruik van het openbaar vervoer. Echter zorgen de hogere kosten voor het reizen met het openbaar vervoer er voor dat deze groepen een barrière werking ervaren om sociale activiteiten te ondernemen en de aansluiting met de arbeidsmarkt dreigen te missen door de steeds hoger wordende kosten. Dit onderzoek heeft aangetoond dat de invoering van de OV chipkaart een mede oorzaak is voor de vorming van een non fysieke vorm van vervoersarmoede voor groepen vanuit sociaal economisch zwakkere wijken. Dit proces is zichtbaar in de casus die gekozen is in Rotterdam. De wijk Rotterdam Feyenoord staat er sociaal economisch zwakker voor dan de casuswijk Rotterdam Noord. Er is een significant verband zichtbaar tussen vervoersarmoede en de invoering van de ov chipkaart en de hieraan gekoppelde hogere kosten voor het reizen met het openbaar vervoer. Voor de inwoners van de wijk Feyenoord is dit een potentieel gorter gevaar dan voor de inwoners van de casuswijk Rotterdam Noord. Door de hogere kosten voor het gebruik van het openbaar vervoer, ervaren de inwoners van Rotterdam Feyenoord een mate van non fysieke vervoersarmoede. De inwoners van de casuswijk Rotterdam Noord ervaren in een mindere mate de non fysieke vervoersarmoede. Deze wijk komt vanuit een sterker sociaal economisch milieu, hebben meer toegang tot financiële middelen en kennen een hoger aandeel hoger opgeleiden. Dit zijn enkele redenen waarom deze casuswijk in een mindere mate vervoersarmoede ervaren dan de inwoners van Rotterdam Feyenoord.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen