Vrouwen en geweld : Vrouwen empowerment: dwars door de samenleving

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Geweld tegen vrouwen vormt een belemmering voor het verwezenlijken van de doelstellingen van gelijkheid, ontwikkeling en vrede. Geweld tegen vrouwen betekent zowel een schending van, als een inbreuk op, of het teniet doen van, het genot van fundamentele vrijheden. In alle samenlevingen worden vrouwen en meisjes in meerdere of mindere mate onderworpen aan lichamelijk, seksueel en psychologisch misbruik, ongeacht inkomensniveau, klasse en cultuur. Daardoor worden wereldwijd projecten opgezet en uitgevoerd die te maken hebben met de ongelijke situatie van vrouwen. Talloze projecten als deze worden uitgevoerd door onafhankelijke organisaties, zoals Cordaid. In deze scriptie staat het programma ‘vrouwen en geweld’ van Cordaid centraal. Het programma ‘vrouwen en geweld’ steunt vrouwenorganisaties die vaak in afgelegen gebieden werkzaam zijn. Deze organisaties organiseren laagdrempelige activiteiten om de vrouwen te bereiken. Ook proberen zij waarden en normen die de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen goedpraten te veranderen. Dit proces richt zich vooral op mannen, ouders, politici, geestelijken en beleidsmakers. De organisaties spreken bijvoorbeeld religieuze autoriteiten aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo proberen ze een samenleving bewust te maken van de problemen en deze langzaam maar zeker op te lossen. Het doel van dit onderzoek is een bijdrage leveren aan de kennis in hoeverre een project als ‘vrouwen en geweld’ van Cordaid duurzaam is door dit te bekijken vanuit de Sustainable Livelihood Approach. Een project kan als duurzaam worden beschouwd wanneer zowel de maatschappelijke als institutionele kant van de samenleving benaderd wordt. En er aan beide kanten blijvende veranderingen bewerkstelligd worden. Met bovenstaande doelstelling kom ik tot de volgende vraagstelling: In hoeverre wordt bij een project als ‘vrouwen en geweld’ van Cordaid rekening gehouden met een duurzame aanpak, dus rekening houdend met zowel het maatschappelijke als het institutionele niveau?
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen