'Twittercops': een onderzoek naar de verhouding tussen het genre 'tweets van wijkagenten' en de hoofdtaken van wijkagenten in Nederland in 2014.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-10-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
'Twittercops', oftewel: twitterende wijkagenten, zijn sinds 2009 een opkomend fenomeen en brengen een nieuw genre met zich mee, namelijk 'tweets van wijkagenten'. Er is nog weinig bekend over hoe de wijkagent zich via Twitter uit. Om hier meer inzicht in te verschaffen zijn in totaal 2.456 tweets van wijkagenten uit Nederland in 2014 geanalyseerd aan de hand van het genremodel van Steen (2011). Tweets van wijkagenten bleken voornamelijk een informerend doel te hebben en gingen hoofdzakelijk over het onderwerp 'overig' (nieuwjaarswensen, spreekuren, etc.). Tweets hadden daarnaast een ongemarkeerd register, een informatieve retorica en een objectieve, onpersoonlijke, abstracte stijl in schrijftaal. Er bestonden verbanden tussen de hoofdtaken van de wijkagent en alle genredimensies, wat onderzocht is door middel van de Chi²-toets. Hierdoor kon het genre 'tweets van wijkagenten' eenduidig beschreven worden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren