Een onderzoek naar het effect van verbale verankering van logo's van non-profitorganisaties op de logowaardering en donatie-intentie onder Nederlandse studenten.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-06-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bij verbale verankering wordt een bepaalde mate van tekst gebruikt als hulpmiddel voor de interpretatie van complexe afbeeldingen (Barthes, 1977). Dit concept is reeds onderzocht in het onderzoek naar visuele metaforen in advertenties van profitorganisaties met een eenduidige boodschap (Bergkvist, Eiderbäck, & Palombo, 2012; Phillips, 2000). Daarentegen is nog niet onderzocht wat het effect is van verbale verankering in visuele metaforen met een meerduidige boodschap zoals een logo (Fajardo, Zhang, & Tsiros, 2016). Daarom richt dit onderzoek zich specifiek op het effect van de mate van verbale verankering van logo’s van non-profitorganisaties op de fit met de kernwaarden, de attitude ten opzichte van het logo, de attitude ten opzichte van de organisatie en de donatie-intentie onder Nederlandse studenten. Op basis van de literatuur uit het onderzoeksveld van logo’s en visuele metaforen, zijn geen eenduidige verwachtingen op te stellen met betrekking tot de logowaardering en donatie-intentie bij een veranderende mate van verbale verankering. In dit onderzoek zijn de variabelen onderzocht door drie verschillende surveys te verdelen en af te nemen onder 89 participanten met de mate van verbale verankering in logo’s als tussenproefpersoonfactor (icoon; icoon + merknaam; icoon + merknaam + slogan) en het type organisatie (het Rode Kruis en Save The Children) als binnenproefpersoonfactor. Uit de resultaten bleek dat de mate van verbale verankering op geen enkele variabele invloed had. Dit impliceert dat er geen specifieke richtlijn vanuit dit onderzoek kan worden geadviseerd naar logo-ontwerpers met betrekking tot welke mate van verbale verankering effectief gebruikt kan worden indien zij invloed willen uitoefenen op de fit met de kernwaarden, de attitude ten opzichte van de organisatie, de attitude ten opzichte van het logo en de donatie-intentie.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren