De Relatie tussen Leiderschapsstijlen en Tevredenheid, Extra Inzet en Effectiviteit bij Werknemers van de Koninklijke Luchtmacht

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-07-04
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het hebben van geschikte leidinggevenden is essentieel voor organisaties, omdat zij veel invloed hebben op het gedrag van de medewerkers en de uitkomsten van de organisatie. Het huidige onderzoek heeft onderzocht in welke mate de leidinggevenden van het Air Mobility Command (AMC) de transformationele, transactionele en laissez-faire leiderschapsstijlen gebruiken en welke uitkomsten daarmee gepaard gaan. Daarnaast is er gekeken naar het verschil in ervaren leiderschapsstijlen tussen de leidinggevenden (N=61) en de medewerkers (N=34). Leiderschapsstijlen werden gemeten met de Multifactor Leadership Questionnaire. Medewerkers gaven daarnaast een inschatting van hun tevredenheid, extra inzet en effectiviteit. De resultaten toonden aan dat de transformationele leiderschapsstijl als het meest aanwezig wordt ervaren. De perspectieven van de deelnemers verschillen significant van elkaar in het beoordelen van de aanwezigheid van leiderschapsstijlen. Leidinggevenden en medewerkers ervaren leiderschap dus op een andere manier. De transformationele leiderschapsstijl hangt op het AMC lineair samen met tevredenheid, extra inzet en effectiviteit, maar de transactionele en laissez-faire leiderschapsstijlen niet. Concluderend is de transformationele leiderschapsstijl het meest aanwezig op het AMC en leidt daar ook tot de beste uitkomsten. Het advies voor het AMC is om bij management development vooral in te zetten op transformationeel leiderschap. Echter, de context van een organisatie is een bepalende factor in het detecteren van welke leiderschapsstijl tot de best ervaringen leidt. Vervolgonderzoek zou kunnen onderzoeken of er een verschil zit tussen effectieve leiderschapsstijlen in vredesbedrijfsvoering en oorlogsbedrijfsvoering bij soortgelijke organisaties als het AMC. Keywords: transformationeel leiderschap, transactioneel leiderschap, laissez-faire leiderschap, tevredenheid, extra inzet, effectiviteit, leidinggevenden, medewerkers.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme