De verschillen tussen Fransen en Nederlanders in de perceptie van logo’s en de mate van verbale verankering van slogans bij logo’s.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-05-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Slogans bij logo’s kunnen een verschillende mate van verbale verankering hebben. Deze studie onderzoekt of Fransen en Nederlanders verschillen in hun perceptie van logo’s met slogans van een verschillende mate van verbale verankering. Verwacht werd dat Fransen een hogere waardering hadden voor expliciete slogans dan Nederlanders gezien hun lagere tolerantie van ambiguïteit dan Nederlanders. Er bleken echter geen verschillen te bestaan tussen Fransen en Nederlanders in hun attitude ten opzichte van logo’s met slogans in verschillende mate van verbale verankering. Ook bleek er geen verschil te bestaan tussen hun attitude ten opzichte van de organisaties achter de logo’s met slogans. Wel toonden Fransen een hogere waardering ten opzichte van logo’s en organisaties, ongeacht de mate van verbale verankering van de slogans. De originele kernwaarden van de logo’s werden door de participanten nauwelijks genoemd. Wel werden product- of organisatieassociaties en synoniemen van de originele kernwaarden van de logo’s genoemd. De herkenning van de originele kernwaarden van logo’s was redelijk. Verder bleek er een samenhang te zijn tussen een positieve attitude ten opzichte van het oplossen van puzzels en raadsels en de waardering van expliciete slogans bij logo’s.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren