Je bent mooi zoals je bent. De invloed van verwerkingsplezier en verwerkingsgemak op de waardering voor logoveranderingen en de rol van merkbewustzijn hierin.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-02-18
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek werd de invloed van verwerkingsplezier, verwerkingsgemak en merkbewustzijn op de effecten van logoveranderingen getoetst. Er werd getracht antwoord te geven op de hoofdvraag: In hoeverre hebben het verwerkingsplezier en verwerkingsgemak invloed op de waardering voor logoveranderingen en wat is de rol van merkbewustzijn in dit proces? 185 proefpersonen namen deel aan het experiment waarin drie maten van verandering getoetst werden: geen verandering, een substantiële verandering en een grote verandering. Verwerkingsplezier en verwerkingsgemak werden als mediërende variabelen getoetst voor de relatie tussen enerzijds de mate van verandering van het logo en anderzijds waardering voor het logo en merkwaardering. Merkbewustzijn werd meegenomen als continue moderator. Verwerkingsplezier bleek alleen mediërend voor de relatie tussen logoveranderingen en de waardering voor logo’s. Het verwerkingsgemak bleek in dit onderzoek geen mediërende rol te spelen. Het merkbewustzijn bleek alleen modererend te zijn voor de relatie tussen logoveranderingen en de waardering voor logo’s.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren