Succesfactoren voor de projectontwikkeling van cir-culair vastgoed en aangrijpingspunten voor ruimtelijke beleidskaders. Een exploratief on-derzoek naar de projectontwikkeling van circulair vastgoed in binnenstedelijke context

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-01-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De binnenstedelijke transformatieopgave en de transitie naar een circulaire economie brengen complexe uitdagingen voor de ruimtelijke ordening en de bouwketen in de komende jaren. Circulair bouwen vraagt om nieuwe businesscases, andere manieren van aanbesteden, samenwerken en vergt een cultuuromslag bij bedrijven. Op de vastgoedmarkt is er sprake van een lacune betreffende de projectontwikkeling van circulair vastgoed. Deze lacune ontstaat enerzijds doordat circulair vastgoed een ander proces met zich mee brengt, en anderzijds nieuwe praktijken in het leven roept. In dit onderzoek lag de focus op de planvormingsfase van de projectontwikkeling van circulair vastgoed die geanalyseerd is middels Bourdieu's 'Practice Theorie' en de concepten van kapitaal en habitus. In het onderzoek is gebruik gemaakt van een meervoudige casestudy, een etnografische studie en verdiepende interviews. Middels de etnografische studie zijn de resultaten uit de casestudies en verdiepende interviews getrianguleerd. In totaal zijn er 20 algemene en 5 contextafhankelijke succesfactoren voor de projectontwikkeling van circulair vastgoed geïdentificeerd. Vervolgens is er onderzocht welke succesfactoren te beïnvloeden zijn als gemeente, en welke een relevante impact hebben op de bouwketen. Met behulp van deze studie zijn 7 aangrijpingspunten gedistilleerd die vervolgens zijn gekoppeld aan concrete beleidsinstrumenten en juridische, economische en communicatieve sturingsmodellen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen