Dam in het Europese Water(beleid)? Implementatiebarriere omtrent de Kaderrichtlijn water

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-08-25
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De Kaderrichtlijn Water deed zijn intrede in 2000 om de kwaliteit van alle Europese wateren op de lange termijn naar eenzelfde niveau te tillen. Volgens recente rapporten ligt Nederland niet op schema om in 2027 aan de eisen te voldoen. Dit wordt toegeschreven aan een spanningsveld dat bestaat binnen en tussen diverse betrokkenen wat een barrière vormt. Dit onderzoek heeft daarom als doel om een overzicht te geven van de meningen en achtergronden van de betrokken actoren en knelpunten die optreden bij de implementatie van de KRW. Hierbij staat de volgende hoofdvraag centraal: Wat zijn de oorzaak/oorzaken van de implementatiebarrière van de Europese Kaderrichtlijn Water op het terrein van de landbouwsector? Als analysekader is gebruik gemaakt van de beleidsarrangementenbenadering van Arts, B., Leroy, P., & van Tatenhove, J. (2006). Het antwoord op de hoofdvraag is gezocht door middel van een kwalitatieve casestudy, documentenanalyse en diverse interviews. De hieruit volgende bevindingen zijn middels de Delphi-methode voorgelegd aan de experts. In de concluderende fase zijn er drie voornaamste obstakels naar voren gekomen. Ten eerste is er door respondenten verwezen naar een samenwerking die niet altijd soepel verloopt. Een tweede obstakel zijn gecompliceerde wettelijke procedures. Het laatste obstakel is een gebrek aan urgentiebesef.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen