De co-existentie van democratische arena's? Op zoek naar oplossingsrichtingen voor de succesvolle co-existentie van streeknetwerken en gemeenten

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-10-24
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De streeknetwerken (interactieve democratische arena’s) kunnen niet altijd op steun rekenen van de gemeenten (representatieve democratische arena’s). Door middel van een casestudy met drie casussen en 26 interviews, wordt duidelijk dat het spaak lopen van initiatieven tijdens verschillende schakelingen in het proces gebeurt, bij verschillende actoren. Spaak lopende initiatieven zijn deels te verklaren met behulp van structurele uitdagingen voor actoren, maar daarnaast zijn de overwegingen van actoren van belang. Die overwegingen zijn in dit onderzoek in kaart gebracht en vervolgens is gekeken hoe de overwegingen die steun voor netwerken belemmeren kunnen worden omgebogen. Drie sensitizing concepts zijn als instrument gebruikt om oplossingsrichtingen in kaart te brengen: de policy entrepreneur, de boundary spanner en de chief negotiator. De resultaten van het onderzoek bestaan uit concrete adviezen voor streeknetwerken en abstractere denkrichtingen voor vervolgonderzoek naar oplossingsrichtingen voor problemen in co-existentie van democratische arena’s.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen