Grensoverschrijdende integratie : Draagt de aanleg van grensoverschrijdende infrastructuur bij aan integratie in grensregio’s?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek wordt onderzocht of grensoverschrijdende infrastructuur leidt tot integratie van regio’s aan weerszijden van de grens. Deze hypothese is gevormd na literatuurstudie en zal in de inleiding beschreven worden. Aan de hand van de gestelde hypothese is een centrale vraag opgesteld die de leidraad door dit onderzoek vormt. Het doel van dit onderzoek is duidelijkheid te verschaffen over de belangen van grensoverschrijdende infrastructuur voor de ontwikkeling van integratie. Deze worden namelijk tegengesproken in wetenschappelijke literatuur en politieke bronnen. Het onderzoek wordt beperkt door een aantal keuzes. Er wordt enkel gekeken naar de Nederlands-Duitse grens en naar regionale spoorverbindingen. Om duidelijkheid te krijgen over de werkelijke situatie, wordt gebruik gemaakt van twee verschillende casussen. De eerste casus die onderzocht wordt is de casus Avantislijn, een regionale spoorverbinding tussen Heerlen en Aken die voornamelijk de economische samenhang tussen beide grensregio’s moet versterken. De tweede casus in dit onderzoek is de casus Enschede-Gronau. In deze casus wordt gekeken naar de regionale spoorverbinding tussen Enschede en Gronau, welke in 2001 heropend is. Afgestemd op de twee verschillende casussen, is een drietal deelvragen opgesteld die inzicht moeten geven in de redenen waarom een grensoverschrijdende spoorverbinding tot stand gebracht moet worden, over de (te verwachten) effecten van een grensoverschrijdende spoorverbinding en over de gevolgen voor de integratie na de oplevering van de spoorverbinding. Deze drie deelvragen samen, zullen uiteindelijk een antwoord geven op de hoofdvraag van dit onderzoek die als volgt gesteld is: “Levert de ontwikkeling van grensoverschrijdende regionale spoorverbindingen een bijdrage aan de integratie van de grensregio?”
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen