In de ban van de grenzen van het gedrag in de Tweede Kamer. Een onderzoek naar de reactie van de achterban van Kamerleden die werden uitgesloten van de plenaire vergadering in de Tweede Kamer.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2021-04-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze scriptie wordt onderzocht hoe de achterban van de betreffende Kamerleden reageerde in de kranten op de verwijdering uit de vergadering. Hiermee wordt een antwoord gegeven op de vraag hoe de achterban omging met het spanningsveld waarbij het enerzijds van essentieel belang is dat de leden van de Tweede Kamer kritisch hun mening kunnen vertolken en dat zij vrij zijn om namens hun achterban bepaalde zaken onder de aandacht te brengen, anderzijds de Kamervoorzitter dit kan beperken door het opleggen van ordemaatregelen. De centrale vraag die in deze scriptie centraal staat is dan ook: Hoe reageerden de achterbannen van de Kamerleden, die werden uitgesloten van de plenaire vergadering in de Tweede Kamer, op deze uitsluiting in de kranten en wat zegt dat over hun opvattingen over de grenzen van toelaatbaar gedrag in de Tweede Kamer?
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation