Bewustzijnskloof in het stedelijk waterbeheer. Onderzoek naar de bewustzijnskloof van de risico's en verantwoordelijkheden tussen experts en burgers op het gebied van stedelijk waterbeheer als gevolg van wateroverlast door hevige regenval

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-07-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Door het veranderende klimaat zal men steeds vaker te maken krijgen met hevige regenval en de negatieve gevolgen daarvan. Hierbij moet gedacht worden aan wateroverlast of schade. Om deze negatieve gevolgen zo veel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk dat overheidspartijen hun beleid hierop aanpassen. Het is echter zo dat maatregelen die enkel op publiek terrein worden uitgevoerd niet voldoende toereikend zullen zijn. Private partijen zoals inwoners zullen meer verantwoordelijkheid moeten gaan nemen om het regenwater, wat op hun eigen terrein valt, in de toekomst beter op te vangen en te verwerken. Het bewustzijn van de inwoners om actie te ondernemen is hierbij van belang. Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken of er een ‘kloof’ bestaat tussen het bewustzijn van de inwoners en de wensen van de beleidsbepalers. Het bewustzijn bestaat uit het niet goed inschatten van de risico’s en verantwoordelijkheden, door de inwoners. Uit het onderzoek blijkt dat het bewustzijn onder de inwoners van de provincie Noord-Brabant laag is en er een ‘bewustzijnskloof’ bestaat tussen de inwoners en de beleidsbepalers. Het beleid zal zich in de toekomst meer moeten gaan richten op een verduidelijking van de risico’s van hevige regenval en verantwoordelijkheden binnen het stedelijk waterbeheer.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen