De winst van het publiek

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2023-07-19
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Met mijn eigen vooringenomenheid jegens 'populaire' vormen van kunstpresentaties doe ik een vergelijkend onderzoek naar twee Nederlandse kunstmusea (Nxt Museum, Amsterdam en Stedelijk Museum Schiedam) die op verschillende manieren een breder, ander publiek proberen aan te spreken. Hoe bieden zij een antwoord op de kritiek die het traditionele museum al jaren te verduren krijgt en de daaruit voortvloeiende vraag naar een meer democratisch museum? Om deze vraag te beantwoorden loop ik de theoretische concepten van de Nieuwe Museologen Eilean Hooper-Greenhill en Tony Bennett na tot aan het structuralistische gedachtegoed van Michel Foucault en Pierre Bourdieu waarop deze gestoeld zijn. Aan de hand van dit theoretisch kader analyseer ik beide casestudies, waaruit blijkt dat beide musea zeer uitgesproken bezig zijn met het rechtvaardigen van hun bestaan, maar daarbij gebruikmaken van zeer verschillende ideologische kaders. Uiteraard kan men aan de hand van het gebezigde theoretisch kader afdingen op het daadwerkelijke democratische effect van beide museale praktijken, maar niet op de democratische intentie.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation