U of jij? Wat vindt het publiek fijn? Een vergelijking van u en jij in sportdienstadvertenties en het effect op consumenten.

dc.contributor.advisorHoop, H. de
dc.contributor.advisorSadowski, S.
dc.contributor.authorSande, J.W. van de
dc.date.issued2023-06-27
dc.description.abstractIn het huidige onderzoek is gekeken naar de effecten van de aanspreekvorm in advertenties, voor deze studie specifiek sportadvertenties, op de attitude ten opzichte van de advertentie, de attitude ten opzichte van het product en de aankoopintentie van de ontvanger. Aan de hand van de bestaande literatuur zijn er hypotheses opgesteld dat het gebruik van de informele aanspreekvorm jij in een sportadvertentie leidt tot een hogere waardering, al dan niet positievere attitude ten opzichte van de advertentie, een positievere attitude ten opzichte van de dienst en een hogere aankoopintentie ten opzichte van het gebruik van de aanspreekvorm u in sportadvertenties. Dit huidige onderzoek is een uitbreiding op de huidige literatuur over de aanspreekvorm in advertenties, in het bijzonder op de summiere literatuur over sportadvertenties. Er is relatief weinig onderzoek gedaan naar deze specifieke tak van ‘sport’. Om de hypothese te kunnen toetsen is er een experiment opgezet. De proefpersonen werden blootgesteld aan een achttal advertenties van verschillende diensten, waarbij de aanspreekvorm u of jij werd gebruikt in alle acht de advertenties. De aanspreekvorm is hierbij gemanipuleerd. Na het zien van elke afzonderlijke advertenties zijn een aantal vragen beantwoord, waarmee de afhankelijke variabelen zijn gemeten. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er een significant interactie-effect is gevonden voor aanspreekvorm op aankoopintentie. De aankoopintentie voor de advertentie van de sportdienst personal trainer was significant hoger wanneer proefpersonen werden aangesproken met u in vergelijking met de aanspreekvorm jij. De hypotheses over attitude ten opzichte van advertentie en attitude ten opzichte van dienst zijn bevestigd, maar de hypothese over de aankoopintentie is maar ten dele bevestigd. Samengevat blijkt uit het huidige onderzoek dat de informele aanspreekvorm jij leidt tot een positievere waardering ten opzichte van de advertentie en een positievere waardering ten opzichte van de dienst.
dc.identifier.urihttps://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/15541
dc.language.isonl
dc.thesis.facultyFaculteit der Letteren
dc.thesis.specialisationspecialisations::Faculteit der Letteren::Master Communicatie- en informatiewetenschappen::Communicatie en Beïnvloeding
dc.thesis.studyprogrammestudyprogrammes::Faculteit der Letteren::Master Communicatie- en informatiewetenschappen
dc.thesis.typeMaster
dc.titleU of jij? Wat vindt het publiek fijn? Een vergelijking van u en jij in sportdienstadvertenties en het effect op consumenten.
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Sande, Jeroen van de 1065798-Masterthesis.pdf
Size:
1.69 MB
Format:
Adobe Portable Document Format