Veiligheidsbewustzijn Creëren: Kan een Precieze of Ondersteunende Communicatiestijl Hulp Bieden bij het Bevorderen van Veiligheid in de Werkomgeving.

Keywords
Thumbnail Image
Issue Date
2016-05-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Op jaarlijkse basis komen er veelvuldig bedrijfsongevallen voor, zo melden Mol en Pleijers (2014) dat er in het jaar 2012 bijna een half miljoen bedrijfsongevallen zijn geregistreerd alleen al binnen de Nederlandse bedrijvensector. Het huidige onderzoek tracht te traceren of via een bepaalde communicatiestijl, een precieze of ondersteunende communicatiestijl, afgeleid van de communication leadership styles van de Vries, Bakker-Pieper, Siberg, van Gameren & Vlug (2009), het veiligheidsbewustzijn van werknemers in de werkomgeving bevorderd kan worden. Meer dan 800 respondenten hebben deelgenomen aan een online survey waar zij vragen kregen over verschillende veiligheidsgerelateerde aspecten met betrekking tot de precieze of ondersteunende communicatiestijl die een leider hanteert. Bevindingen suggeren dat het gebruik van een dergelijke communicatiestijlen significant voorspellende effecten kunnen uitoefenen op het veiligheidsbewustzijn van werknemers. Ook is de cultuurdimensie onzekerheidsvermijding van Hofstede (1991) meegenomen in de analyses. Bevindingen hierop suggeren ook dat onzekerheidsvermijding een rol kan spelen op het verbeteren van veiligheidsbewustzijn. Met de uitkomsten van het huidige onderzoek zouden veiligheidsinstructies beter geformuleerd kunnen worden, ook specifieker voor een bepaalde etnische groep, om zo het veiligheidsbewustzijn van werknemers te bevorderen en het aantal bedrijfsongevallen te verminderen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren