Tweet with care: Social network analysis of the online discussion on personalised health care on Twitter.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-08-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Online wordt over allerlei onderwerpen gecommuniceerd, zo ook over de zorg en gezondheid. Een thema binnen de gezondheidscommunicatie is personalised health care. Dit thema omvat de meer persoonlijke en gerichte zorg ten behoeve van de patiënt met als doel betere zorg te bieden. Om meer inzicht te verkrijgen in hoe stakeholders zich tot elkaar verhouden wordt in dit onderzoek een kwantitatieve benadering gekozen, namelijk de netwerkanalyse. Het blijkt dat in de online discussie over personalised health care op Twitter zeven stakeholdergroepen te definiëren zijn: medisch personeel, burgers, bedrijven in zorg, bedrijven + overig, patiënten/patiëntenvereniging, bedrijven + zorgverzekeraars en een stakeholdergroep met alleen Vlamingen. Het blijkt dat de groepen verschillende perspectieven hebben en spreken over verschillende onderwerpen binnen het thema. Het blijkt dat de stakeholdergroep medisch personeel meer pessimistisch is over personalised health care dan alle andere groepen. Burgers zijn daarentegen minder pessimistisch en sturen voornamelijk op innovatie.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren