Strategieën tegen leerachterstanden in het basisonderwijs.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-07-11
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De Nederlandse overheid heeft middels het Nationaal Programma Onderwijs miljarden euro’s uitgetrokken om de door COVID-19 ontstane leerachterstanden tegen te gaan. In deze thesis is onderzocht welke interventies op schoolniveau effectief kunnen zijn in het tegengaan van leerachterstanden. Hierbij zijn zes interventies onderzocht, namelijk: het verlengen van de lesdag, faciliteren van zomerscholen, klassenverkleining, aanbieden van bewegingsonderwijs, aanbieden van cultuureducatie en het inzetten van onderwijsassistenten. De data is verzameld via enquêtes onder schoolbestuurders in het basisonderwijs. De resultaten van deze enquêtes zijn door middel van regressieanalyse verder onderzocht. Uit de analyse blijkt dat het faciliteren van zomerscholen effectief kan zijn in het tegengaan van leerachterstanden. Voor de andere interventies is geen bewijs gevonden. Daarnaast blijkt dat de mate van werkloosheid in de buurt van de school een significant effect op leerachterstanden heeft. Aan de hand van deze resultaten zijn er aanbevelingen aan scholen gedaan.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen