Hergebruik vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen voor collectieve woondoeleinden in Zuidoost-Brabant: Een vergelijkende case study naar collectief wonen op VAB-locaties in Oirschot en Reusel-de Mierden

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-06-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Door verschillende politieke, economische en technologische ontwikkelingen heeft het buitengebied van West-Europa vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw een grote stroom van agrarische bedrijfsbeëindiging doorgemaakt. De verwachting is dat door onder andere nieuwe wet- en regelgeving ook de komende jaren een groot aantal agrarische bedrijven leeg komen te staan. Deze leegstand kan leiden tot verloedering van het landschap. Ook bestaat er angst voor criminele activiteiten en ondermijning. Het is daarom van belang om een strategie te bedenken voor de toekomst van deze locaties. Tegelijkertijd is een toenemende vraag naar (collectief) wonen, in zogeheten knooperven, in het buitengebied zichtbaar. Desondanks wil het nog niet altijd lukken om dergelijke ontwikkelingen van de grond te krijgen. In dit onderzoek wordt specifiek gekeken naar welke succes- en faalfactoren herkend kunnen worden in het opstellen en uitvoeren van beleid om collectieve woonvormen op VAB-locaties mogelijk te maken. Middels de beleidsarrangementen benadering (Van Tatenhove et al., 2000) is geprobeerd een zo integraal mogelijk beeld van de betrokken actoren, hulpbronnen, spelregels en discoursen en hun onderlinge dynamiek in gemeente Oirschot en Reusel- de Mierden te krijgen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen