Therapeutische relatie en non-verbaal therapeutgedrag Kan non-verbaal therapeutgedrag de gemiddelde score op de WAV-p voorspellen?

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2018-02-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De therapeutische relatie hangt samen (r = .28) met het behandelresultaat van psychotherapie. De Werkalliantie Vragenlijst, vorm patiënt (WAV-p), meet deze relatie en wordt ingevuld door de cliënt. Eerdere studies suggereerden dat non-verbaaltherapeutgedrag samenhangt met de WAV-p, omdat non-verbaaltherapeut gedrag belangrijk bleek voor onder andere de tevredenheid van cliënten over de behandeling. In deze explorerende studie werd de samenhang tussen vijf non-verbale gedragingen (frequentie van glimlachen, knikken en aankijken, duur van aankijken en beoordeling van houding) en de WAV-p onderzocht. 39 cliënten van een psychotherapiepraktijk namen deel aan de studie. Drie codeurs codeerden 4 minuten van het non-verbale therapeutgedrag tijdens de derde behandelsessie en na de behandelsessie vulden de cliënten de WAV-p in. Tezamen verklaarde deze non-verbale gedragingen van de therapeut de WAV-p niet en ook los van elkaar werden er geen correlaties gevonden tussen de non-verbale gedragingen van de therapeut en de WAV-p. Non-verbaal therapeutgedrag lijkt dus onbelangrijk voor de therapeutische relatie en daarmee voor het behandelresultaat. Desondanks blijft het een gegeven dat therapeutische relatie een voorspeller is voor het behandelresultaat en daarom blijft het belangrijk te onderzoeken waar deze therapeutische relatie mee samenhangt.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme