Een redenering achter visumbeleid: een vergelijking tussen Canada, de VS, de EU, Japan, Noord-Korea en de Verenigde Arabische Emiraten

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-03-18
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Wanneer er naar de wereld gekeken wordt lijken alle grenzen gelijk. Dit klopt echter niet met de werkelijkheid. Vooral de “onzichtbare grenzen” van visumrestricties zorgen voor grote verschillen. In deze thesis is aan de hand van zes verschillende soorten visumbeleid geprobeerd een verklaring te geven voor deze verschillen. Te zien is dat er per soort beleid veel verschillende factoren zijn die allen hun invloed uitoefenen op de vorm van het visumbeleid. Ook wanneer de soorten visumbeleid met elkaar worden vergeleken is te zien dat er grote verschillen bestaan. Echter komt ook hier geen specifieke verklarende factor naar boven. Wanneer er gekeken wordt naar het gebruik van visumbeleid als soft-powertool is te zien dat ook hier elk land zich anders gedraagt. Dat er geen duidelijke factoren naar voren komen is de verklaring voor de verschillen. Elk land heeft zijn eigen belangen en factoren die een rol spelen. Elk land streeft daarbij naar een zo gunstig mogelijk visumbeleid voor zichzelf. Het gevolg is een wereld waarin grenzen ongelijk zijn aan elkaar en niet voor iedereen dezelfde mobiliteitsvrijheid beschikbaar is.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen