Effect van kennisdeling binnen Virtual Communities of Practice op autonomie en werktevredenheid

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-06-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Virtual Communities of Practice (VCoP) worden door steeds meer organisaties gebruikt om doelstellingen te bewerkstelligen. Over het effect dat een VCoP op de werknemers heeft is nog weinig bekend. Theorie suggereert dat gebruik hiervan positief bijdraagt aan werktevredenheid, waarbij autonomie als mediator voor deze relatie optreedt. In dit cross-sectionele onderzoek is getracht voor deze relatie bewijs te leveren. Een enquête onder werknemers van een zorginstelling bevestigde de relatie tussen de mate van kennisdeling binnen de VCoP en werktevredenheid. De autonomie die werknemers binnen de VCoP ervaren, bleek deze positieve relatie partieel te mediëren. De intensiteit van het gebruik van de VCoP en de autonomie die werknemers op het werk ervaren door het gebruik van de VCoP, bleken geen relatie te hebben met werktevredenheid. Duidelijk werd dat het gebruik van een VCoP, werktevredenheid en autonomie aan elkaar g! erelateer d zijn, maar de richting van deze relatie is nog niet voor alle gemeten variabelen duidelijk. Het is organisaties aan te raden om gebruik te maken van een VCoP, omdat het aannemelijk is dat het gebruik hiervan positief bijdraagt aan de autonomie en werktevredenheid van de werknemers.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren