In hoeverre hebben gemeentelijke herindelingen effect op burgerparticipatie? Een onderzoek naar het effect van gemeentelijke herindeilngen op de kwaliteit van burgerparticipatie

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2022-04-11
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek heeft als doel om een start te maken met creëren van een theorie rondom het mogelijke effect van een gemeentelijke herindeling op de kwaliteit van de burgerparticipatieprocessen. Met verschillende opgestelde stellingen is als aanvulling op de hoofdvraag getracht om nieuwe theoretische inzichten te creëren. Voor het creëren van deze nieuwe inzichten zijn acht heringedeelde gemeenten geselecteerd. Deze casusgemeenten zijn onderzocht door middel van het toepassen van diepte-interviews, welke gehouden zijn met ambtenaren van de gemeenten. Ter controle zijn er ook interviews gehouden met twee gemeenten waar geen herindeling heeft plaatsgevonden. Om het burgerparticipatieniveau te bepalen voor en na de herindeling is een beoordelingskader opgesteld. Uit de beoordelingen blijkt dat geen een van de casusgemeenten een daling van het burgerparticipatieniveau heeft gehad na de herindeling. Bij sommige gemeenten was daarnaast sprake van een verhoging van het burgerparticipatieniveau in de situatie na de herindeling. Uit de interviews met de ambtenaren van de controle gemeenten blijkt dat zij, net als de casusgemeenten, druk zijn met het verhogen van het burgerparticipatieniveau. Mogelijk is er een landelijke trend waarin burgerparticipatie populairder wordt. De stellingen hebben daarnaast interessante inzichten opgeleverd, zoals een mogelijk relatie tussen weerstand tegen de herindeling en verhoging van het burgerparticipatieniveau.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation