Leeftijdsbestendiger maken van huurwoningen in Arnhem. Een onderzoek naar de factoren die bepalend zijn voor Arnhemse huurders (van 55 jaar en ouder) om aanpassingen te doen aan de eigen woning om langer thuis te blijven wonen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
207-06-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek wordt gewerkt met de volgende onderzoeksvraag: Welke factoren bepalen of Arnhemse huurders met leeftijd boven 55 jaar investeren in het leeftijdsbestendiger maken van de eigen woning en hoe kunnen deze inzichten bevorderlijk zijn voor het formuleren van gemeentelijk beleid gericht op het bevorderen van het leeftijdsbestendiger maken van woningen? Om deze vraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van data uit een bestaande enquête en van interviews. Het optreden van fysieke beperkingen blijkt samen te hangen met het hebben van aanpassingen in de woning. Daarnaast blijkt een toenemende leeftijd samen te hangen met het aanpassen van de woning. Ook blijkt dat respondenten die bekend zijn met woningaanpassingen vaak aanpassingen hebben en deze ook vaak zelf betalen. Een deel van de doelgroep brengt aanpassingen aan op het moment dat men toch al met regulier onderhoud aan de slag gaat. De geïnterviewde respondenten wijzen voor grotere aanpassingen vaak naar de verhuurder. Dit verklaart mogelijk waarom weinig respondenten zelf aanpassingen hebben betaald. Uit dit onderzoek komt het advies voor de gemeente Arnhem naar voren om een informerende strategie te overwegen. Hierbij kan de gemeente onderscheid maken in zijn voorlichting naar gelang er sprake is van huurwoningen of koopwoningen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen