Verschil in woordassociatie tussen omgevingstaal en niet-omgevingstaal

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-08-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is er gekeken naar het effect van een omgevingstaal op woordassociaties in een tweede taal. Daarvoor is er gekeken naar het verschil tussen L2 woordassociaties tussen moedertaalsprekers van het Nederlands met Engels als tweede taal en de L2 woordassociaties van Duitse moedertaalsprekers met Nederlands als tweede taal. De verschillen tussen de L2 taal Engels en L2 taal Nederlands zijn met elkaar vergeleken. Hierbij is gekeken naar het verschil in woordassociaties in een tweede taal wanneer de L2 taal een omgevingstaal is (Duitse participanten die in Nederland wonen) en wanneer deze niet gesproken wordt in de omgevingstaal (Nederlandse participanten die in Nederland wonen maar de woordassociatietest in het Engels maken). De volgende onderzoeksvraag is in dit onderzoek beantwoord: Hebben de L2-sprekers van de omgevingstaal significant afwijkende woordassociaties vergeleken met L2-sprekers van niet-omgevingstaal als deze worden gecategoriseerd in meaning-based, position-based, form-based, erratic accociations en ‘niet ingevuld’.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren