Een brug te ver? Een onderzoek naar de fietsbaarheid van Arnhem

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-08-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De fiets is in Nederland een veelgebruikt vervoersmiddel, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Fietsen is namelijk een voorbeeld van duurzame mobiliteit en kan voor kleine en middelgrote afstanden een goede vervanging zijn voor autogebruik. Om fietsgebruik te bevorderen moet het echter duidelijk zijn welke barrières mensen ervaren, die hun ervan weerhouden de fiets te gebruiken. In dit onderzoek is aan de hand van de bikeability index van Winters et al. (2013) de ruimtelijke structuur van Arnhem geëvalueerd en bekeken in hoeverre de stad fietsbaar is. Hierbij is er gekeken of er een verband bestaat tussen de fietsbaarheid en het verplaatsingsgedrag, waarbij er gebruik is gemaakt van een GIS-analyse. Uit de analyse blijkt dit verband zo goed als niet te bestaan, maar wel blijkt dat de afgelegde afstand een grote rol speelt in de vervoersmiddelkeuze. Daarnaast is bewoners van Arnhem in een enquête gevraagd welke barrières zij ervaren en welke mogelijkheden zij zien voor hun fietsgedrag. Zowel de resultaten van de GIS-analyse als de uitkomsten van de enquête zijn gebruikt om de knelpunten en mogelijkheden in de fietsbaarheid van Arnhem in kaart te brengen. Op basis hiervan zijn concrete beleidsaanbevelingen opgesteld om de fietsbaarheid van Arnhem te vergroten.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen