Van perceptie naar productie: De relatie tussen fonologische perceptie en productie van kinderen met klankproductieproblemen en een vermoeden van een TOS

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-07-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Perceptuele problemen zijn vaak onderliggend aan problemen in de spraakproductie. Interventies hanteren dan ook regelmatig perceptuele benaderingen voor de behandeling van expressieve spraakstoornissen. De relatie tussen perceptie en productie is echter complex. De huidige studie onderzoekt deze relatie bij kinderen van twee tot vier jaar (M= 3;4, SD= 0;5) met klankontwikkelingsproblemen en (een vermoeden van) een TOS. Correlatieanalyses op twee meetmomenten vonden geen relatie tussen het onderscheiden en produceren van klanken. Een regressieanalyse toonde aan dat de perceptuele vaardigheden niet als voorspeller dienden voor de vooruitgang in productie na interventie. De huidige studie biedt meer inzicht in de complexe relatie tussen perceptie en productie bij kinderen met klankontwikkelingsproblemen en (een vermoeden van) een TOS.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren