Het centrum en het netwerk. Een sociale netwerkanalyse van het netwerk omtrent de hulpverlening voor slachtoffers van seksueel geweld in de regio Nijmegen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-01-12
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen van het netwerk dat zich in de regio Nijmegen bezighoudt met de hulpverlening voor slachtoffers van seksueel geweld, ten einde aanbevelingen te doen met het oog op de doorontwikkeling van het netwerk. Organisatietheorie is gebruikt om dit netwerk te onderzoeken. Er is geanalyseerd hoe het netwerk de vier problemen van georganiseerd handelen oplost en bij welke netwerkvorm dit het beste past. Er zijn dertien semigestructureerde interviews gehouden met professionals van de organisaties die betrokken zijn bij het Centrum Seksueel Geweld. Door middel van sociale netwerkanalyse is het netwerk gevisualiseerd. De manier waarop het netwerk de vier problemen van georganiseerd handelen oplost past bij de netwerkvorm heterarchie. Bovendien blijken de contingentiefactoren (vertrouwen, aantal deelnemers, doelconsensus en behoefte aan netwerkcompetenties) ook van belang bij de effectiviteit van het netwerk. Aangezien de netwerkvorm heterarchie is toegevoegd aan de drie netwerkvormen van Provan en Kenis, is getracht een opzet te maken voor de contingentiefactoren van heterarchieën. Naast deze factoren kwamen tijdens de interviews een aantal andere factoren naar voren die van invloed zijn op de effectiviteit van het netwerk: verwachtingsmanagement, capaciteitsproblemen, tijdgebrek, wachtlijsten en de financiële drempel voor slachtoffers van seksueel geweld.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation