Stationslocaties: knoop en plaats : Een toepassing van het Knoop-Plaatsmodel op de Stadsregio Arnhem Nijmegen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Stationslocaties in Nederland zijn de laatste jaren onderhevig aan veranderingen. Bijna alle centrale stations van (middel)grote steden worden getransformeerd tot multifunctionele gebieden. Niet langer heeft het station alleen de functie als overstapplaats, maar is het ook een centrum van activiteiten. Dit gebeurt niet alleen op grotere stations, maar ook op kleinere stations. Een voorbeeld van deze focus is de ontwikkeling van de Stadsregiorail. Een vervoersconcept in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. De stations van de Stadsregiorail ontwikkelen zich tot een sterker knooppunt, door het verhogen van de treinfrequentie en het ontwikkelingen vastgoed en voorzieningen in de directe omgeving. Deze twee functies van een stationslocatie worden beschreven in de Knoop-Plaatstheorie van Bertolini (1999). Daarin wordt gesteld dat de knoop- en plaatswaarde van een station een balans zullen vinden, onder de voorwaarde dat er geen restricties zijn. Het is van belang om te definiëren wat een knoop en een plaats precies is. Een knoop wordt binnen deze context verondersteld als een punt in een vervoersnetwerk. Een station heeft in- en uitstappen vaak als primaire functie. Dit kan voor verschillende modaliteiten gelden, zoals de trein, bus, auto of fiets. Een knoop kan opgesplitst worden in twee delen. Enerzijds bestaat een knoop in het netwerk als een verbindingsschakel, anderzijds is het een overstapmachine. De verbindingsschakel beschrijft de aansluiting van een station op het grotere vervoersnetwerk. Dit kan bijvoorbeeld het aantal treinen zijn dat vertrekt vanaf een station. Het begrip overstapmachine beschrijft de mate waarin het mogelijk is om over te stappen tussen dezelfde of andere modaliteiten op een station. Hierbij kan gekeken worden naar het aantal modaliteiten dat aanwezig is, of naar hoe comfortabel het is om over te stappen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen