De kracht van narrativiteit in vaccinatieboodschappen: Een experimenteel onderzoek naar het gebruik van winst- en verliesframes in narratieve communicatie over vaccinatie en de rol van waargenomen risico en schuldgevoel.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-02-14
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Hoe kan de overheid communicatie inzetten om toekomstige ouders te overtuigen van het belang van vaccinatie? Deze studie heeft geprobeerd antwoord te vinden op deze vraag door onderzoek te doen naar narratieve gezondheidsinterventies. De studie gebruikte winst- en verliesframes om te ontdekken of verschillende effecten optreden bij de attitudes van respondenten ten opzichte van vaccinatie en de gedragsintenties om in de toekomst een keuze te maken voor vaccinatie. Ook is onderzocht welke rol schuldgevoel en waargenomen risico spelen bij dit proces. De resultaten van het experiment met 127 personen lieten zien dat respondenten over het algemeen zeer positief denken over vaccinatie. Tevens bleek dat een verliesframe significant meer schuldgevoelens opwekte dan een winstframe. Participanten vonden een verhaal negatiever wanneer deze benadrukt dat de keuze om niet te vaccineren mogelijk gevaarlijk kan zijn voor anderen, dan wanneer benadrukt wordt dat het mogelijk gevaarlijk kan zijn voor het eigen kind.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren