De ladder zonder treden. Een onderzoek naar de doorwerking van de ladder voor duurzame verstedelijking binnen de provincie Gelderland en de onderbouwing van de ladder

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-09-26
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Duurzaam omgaan met de bestaande ruimte en leegstand voorkomen is in Nederland van belang. Daarom is in 2012 “de Ladder voor duurzame verstedelijking” toegevoegd in de wetgeving het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Deze Ladder moet worden onderbouwd bij de toelichting van het bestemmingsplan. Daarbij wordt gekeken of er behoefte is naar de ontwikkeling en of dit binnenstedelijk kan worden opgevangen. Daarnaast kan de Ladder verder worden doorverwerkt binnen de provincies. Naar aanleiding van een aantal problemen is per 1 juli 2017 de systematiek van de Ladder aangepast. Dit onderzoek heeft antwoord gegeven op de volgende hoofdvraag: Hoe vindt de doorwerking van de Ladder voor duurzame verstedelijking plaats binnen de provincie Gelderland en hoe moet de Ladder goed onderbouwd worden in de toelichting van het bestemmingsplan? De hoofdvraag is door middel van een casestudy en bureauonderzoek beantwoord. Er is gekeken naar de relaties van de overheidslagen in Nederland. Hierna is de Ladder onderzocht. Deze informatie was van belang om de doorwerking van de Ladder bij de provincie Gelderland te onderzoeken. Ter beantwoording van de hoofdvraag is er ook onderzocht hoe de Ladder goed onderbouwd moet worden. Uiteindelijk is op basis van deze informatie een conclusie beschreven en zijn er aanbevelingen gedaan.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen