‘A Strongly Marked Personality’: The Discursive and Non-Discursive Posture of Beatrix Potter

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-07-03
Language
en
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Beatrix Potter is voornamelijk bekend om haar verhalen over het ondeugende konijn Peter Rabbit en zijn vrienden. Daarnaast heeft Potter veel geschreven over fungi. Er is echter nog niet veel onderzoek gedaan naar hoe zij zichzelf neerzette als een schrijfster. Er zijn genoeg biografieën over haar te vinden en collecties van door haar geschreven brieven gepubliceerd. In deze scriptie is onderzocht hoe Beatrix Potter zichzelf als auteur presenteert. De focus ligt hier op drie verschillende onderdelen: haar gedrag als auteur in het literaire veld, de persoon die naar voren komt in haar brieven en de schrijfster die spreekt in haar kinderverhalen. De theorie die in deze scriptie zowel als ordeningsmodel als analysemodel is gebruikt, is de theorie van Jérôme Meizoz. Hij noemt de houding en presentatie van de auteur het postuur en legt uit dat het postuur bepaald wordt door zowel de auteur als het publiek.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren