Stadsrandzones : Verrommeling in de stadsrandzone als gevolg van het compacte stadbeleid

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De stadsrandzone is het overgangsgebied tussen stad en platteland. De afgelopen twintig jaar zijn de meeste nieuwe locaties voor wonen, werken en recreëren gerealiseerd in dit gebied. Het is de bouwplaats van de toekomst. Doordat er in de stadsrandzone geen of nauwelijks sprake is van een integraal ruimtelijke beleid ontstaan er verschillende problemen. Een van deze problemen is verrommeling. Nederland heeft en defensieve, op compacte verstedelijking gerichte traditie in de ruimtelijke ordening. Dit compacte stadbeleid is in de jaren tachtig ontstaan en zette een rem op de verspreide verstedelijking. De nadruk kwam te liggen op stedelijke intensivering. Door het compacte stadbeleid vindt de stedelijke ontwikkeling vaak in of aan het bestaand bebouwd gebied plaats, in de stadsrandzone. Bij het ontbreken van beleid wordt er lukraak in de stadsrandzone gebouwd waardoor er verrommeling kan ontstaan. Het is vaak de stelling dat het compacte stadbeleid de verrommeling tegenhoudt. In deze scriptie zal er worden gekeken of het omgekeerde juist is. Er is een vermoeden dat het compacte stadbeleid heeft meegeholpen aan de verrommeling in de stadsrandzone. In deze scriptie zal worden onderzocht of het compacte stadbeleid als mede veroorzaker voor de verrommeling in de stadsrandzone kan worden gezien en hoe dit zo is gekomen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen