Anders omgaan met parkeren : Herverdeling van eigendomsrechten op werklocaties

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2013-01-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In de laatste decennia is door stedelijke verdichting steeds meer druk op de openbare ruimte en het ontwikkelen van parkeerfaciliteiten komen te staan. Op dit moment worden parkeerplaatsen door middel van parkeernormen verplicht gerealiseerd bij de ontwikkeling van ruimtelijke functies, ongeacht of gebruikers deze nodig hebben. Binnen dit onderzoek is gekeken naar mogelijkheden om deze problematiek op een marktconforme manier te reduceren. Voor deze marktconforme werkwijze wordt de eigendomsrechtenbenadering toegepast. Op basis van de eigendomsrechtenbenadering kunnen rechten over een bepaald schaars goed worden toegekend. Door deze toekenning van rechten zal in theorie een markt ontstaan waar een spontane handel in eigendomsrechten zal plaatsvinden. Hiervoor is het cruciaal dat parkeren niet meer als publiek goed wordt aangeboden. De overheid dient hiervoor een stap terug te doen en uitsluitend spelregels te bepalen voor een eerlijke handel. Om deze werkwijze aan de praktijk te koppelen zijn binnen dit onderzoek een aantal strategieën voorgesteld waarmee een herverdeling op werklocaties zouden kunnen worden vormgegeven. Deze strategieën worden ondersteund door parkeerconcepten uit de (inter)nationale planningspraktijk die als gevolg van een herverdeling effectief zouden kunnen worden toegepast. Deze strategieën zijn tot slot beoordeeld door een selecte groep professionals door middel van een focusgroep.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen