Het effect van tips en taalvaardigheid op het kunnen herkennen van nepnieuws in een tweede taal.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2022-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De verspreiding van nepnieuws is een veelvuldig besproken onderwerp en er wordt gekeken hoe dit het beste kan worden bestreden. Dit onderzoek heeft gekeken naar het effect van tips op het kunnen herkennen van nepnieuws in een tweede taal. Er is tot op heden nog weinig onderzoek verricht naar of tips kunnen helpen om nepnieuws te herkennen in een tweede taal. Met name het herkennen van nepnieuws in een tweede taal is tot nu toe onderbelicht gebleven. Huidig onderzoek heeft getracht om meer inzicht te bieden op dit gebied door het uitvoeren van een experiment. Dit onderzoek heeft een 2 x 2 x 2 ontwerp gebruikt met twee tussenproefpersoonvariabelen: tips om nepnieuws te herkennen (met en zonder) en Engelse taalvaardigheid (hoog en laag), en een binnenproefpersoonvariabele: type nieuws (echt en nep). In het onderzoek moesten de participanten aangeven hoe betrouwbaar en nauwkeurig zij acht echte en nepnieuwsartikelen vonden waarna vervolgens hun Engelse taalvaardigheid werd getest. In totaal deden er 141 proefpersonen mee aan dit onderzoek waarbij de helft van de participanten willekeurig werd toegewezen aan de conditie ‘met tips’ en de andere helft aan de conditie ‘zonder tips’. De hoofdvraag van dit onderzoek luidde als volgt: ‘Kunnen tips helpen om nepnieuws te herkennen in een tweede taal?’ Uit de resultaten blijkt geen significant effect van tips op het herkennen van nepnieuws in een tweede taal. Hierbij maakte het niet uit of de participanten een lage of hoge Engelse taalvaardigheid hadden. Verder toonde de bevindingen aan dat participanten over het algemeen moeilijk onderscheid konden maken tussen echt en nepnieuws. De echte en nepnieuwsartikelen leken namelijk ongeveer even geloofwaardig te worden beoordeeld. Vervolgonderzoek is nodig om verder te kijken of nieuwsconsumenten daadwerkelijk moeite hebben met het onderscheiden van echt en nepnieuws in een tweede taal en hoe ze geholpen kunnen worden om dit onderscheid wel te maken.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren