Geloven lezers online nieuwsberichten met grammaticafouten? De effecten van grammaticalenormschendingen op de waargenomen kwaliteit en geloofwaardigheid van online nieuwsartikelen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-06-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Door nepnieuws lijkt de geloofwaardigheid van nieuwsartikelen steeds minder vanzelfsprekend. Lezers kunnen kritischer zijn geworden, waardoor ze niet zonder meer elk nieuwbericht geloven. Grammaticalenormschendingen zoals ‘groter als’ of ‘het evenement die’ in nieuwsberichten kunnen leiden tot scepsis bij de lezer waardoor de kwaliteit en geloofwaardigheid van het bericht onder druk kan komen te staan. Tot nu toe zijn studies naar taalfouten in nieuwsberichten voornamelijk gericht op grammaticale fouten en niet op veelvoorkomende grammaticalenormschendingen. In dit onderzoek is daarom gekeken naar de effecten van de vaak voorkomende grammaticalenormschendingen ‘hen/hun’, ‘die/dat’ en ‘dan/als’ op de waargenomen geloofwaardigheid en kwaliteit van online nieuwsartikelen. In een online experiment kregen participanten bestaande nieuwsberichten voorgelegd met fouten in vier condities, namelijk de grammaticalenormschending ‘hen/hun’, ‘die/dat’, ‘dan/als’ en geen normschending. Na het lezen van elk nieuwsbericht kregen participanten (N=36) vragen over geloofwaardigheid en kwaliteit. Daarnaast is bij de deelnemers een taaltoets afgenomen om na te gaan of de onderzochte grammaticalenormschendingen worden herkend. Tot slot zijn enkele vragen over taalgebruik gesteld. De resultaten zijn middels een One-way repeated measures ANOVA-toets statistisch getoetst. Uit de analyse is gebleken dat er kleine verschillen in de beoordeling op geloofwaardigheid en kwaliteit waren, maar dat deze resultaten niet significant waren. Er is dus geen invloed van de grammaticalenormschendingen ‘hen/hun’, ‘die/dat’ en ‘als/dan’ op de waargenomen geloofwaardigheid en kwaliteit van online nieuwsartikelen. Verder kwam uit het onderzoek naar voren dat de participanten waarde hechten aan correct taalgebruik en dat fouten in nieuwsberichten storend worden gevonden. Correct taalgebruik is dus belangrijk, zeker in het licht van opkomend nepnieuws. Daarom is het voor zowel de Nederlandse samenleving als de Taal- en Communicatiewetenschap raadzaam dit onderwerp op de voet te blijven volgen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren