Veiligheidsbeleving van burgers en Multiculturele Effectiviteit van de burgemeester. Een survey-onderzoek naar de impact van de Multiculturele Effectiviteit van burgemeester Aboutaleb in Rotterdam en burgemeester Van der Laan in Amsterdam op de Veiligheidsbeleving van de burgers in deze steden.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-06-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Veiligheid en multiculturaliteit, twee begrippen die belangrijk zijn in Nederland. Veiligheid heeft de laatste jaren een zwaardere lading gekregen door de opkomst van verschillende terreurgroepen en aanslagen in landen die vergelijkbaar zijn met Nederland. Door de multiculturaliteit in Nederland is het belangrijk voor de veiligheid dat verschillende groepen niet haaks tegenover elkaar gaan staan. Een leider is hiervoor aansprakelijk. De burgemeester bekleedt de laatste jaren een belangrijk rol op het gebied van veiligheid in een stad. Hij is diegene die de verschillende groepen in een stad kan laten samensmelten. In dit onderzoek is getoetst in hoeverre een burgemeester invloed heeft op de veiligheidsbeleving van de burgers aan de hand van zijn multiculturele effectiviteit. Hierbij is ingezoomd op de steden Rotterdam en Amsterdam, omdat de burgemeesters van deze steden een verschillende etnische achtergrond hebben en omdat de burgers zich hier minder veilig voelen dan de rest van Nederland. Hierbij werd gekeken of burgemeester Aboutaleb van Rotterdam meer multicultureel effectief is dan burgemeester Van der Laan in Amsterdam. Daarnaast werd er getoetst of er een verband bestaat tussen de veiligheidsbeleving van de burgeren de multiculturele effectiviteit van de burgemeester. Als laatste werd er gemeten of de veiligheidsbeleving van de burgers in Rotterdam hoger is dan de veiligheidsbeleving van de burgers in Amsterdam. Dit is onderzocht middels een survey die uitgezet is onder 50 respondenten in Rotterdam en 50 respondenten in Amsterdam. De resultaten laten zien dat de multiculturele effectiviteit van de burgemeester een kleine voorspeller is voor de veiligheidsbeleving. Burgemeester Aboutaleb werd door de burgers als meer multicultureel effectief beoordeeld dan burgemeester Van der Laan. Daarnaast hebben de burgers in Amsterdam een hogere veiligheidsbeleving dan in Amsterdam. Verder onderzoek kan toegespitst worden op de dimensie ‘sociale cohesie’ van veiligheidsbeleving op multiculturele effectiviteit. Daarnaast is het belangrijk om te weten of ook andere invloedrijke personen in het land met hun multiculturele effectiviteit invloed hebben op de veiligheidsbeleving van de burgers.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren