Time to charge zon-PV in de Nederlandse markt : Een internationale zoektocht naar verbetermogelijkheden op het Nederlandse stimuleringsysteem, ten behoeve van particulier huishoudelijke investeringen in zon-PV en de elektrische auto

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2011-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Wereldwijd bevindt de energie- en verkeer en vervoersector zich in een transitie naar meer duurzame energiebronnen om de uitstoot van het broeikasgas CO2 te beperken. Twee technologische innovaties, zon-PV (energieopwekking uit zonne-energie: photovoltaïc) en de elektrische auto, dragen daaraan bij. Bovendien levert de combinatie synergievoordelen op, zoals goedkope brandstof, zeer efficiënte mobiliteit en een prikkel voor ‘slimme elektriciteitsnetten’. In de afgelopen jaren heeft Nederland in tegenstelling tot Duitsland veel minder zonPV geïnstalleerd, terwijl wel enthousiast wordt ingezet op de ontwikkeling van elektrische auto’s. Nederland dreigt hierdoor synergievoordeel mis te lopen. Ook de doelstelling voor hernieuwbare energie kan in gevaar komen mocht een eigen zon-PV thuismarkt uitblijven. Nationale overheden oefenen grote invloed uit op de ontwikkeling van nieuwe technologie via financiële en juridische middelen. Het geheel aan middelen (instrumenten) wordt het stimuleringsysteem genoemd om zon-PV en de elektrische auto beter marktacceptabel te maken ten opzichte van conventionele technologie. Het doel van dit onderzoek is daarom: Het doen van voorstellen voor de verbetering van het huidige Nederlandse beleid ten aanzien van particulier huishoudelijke investeringen in de markt van zonPV, door een beoordeling te geven van het Nederlandse stimuleringsysteem op bovenstaand domein ten opzichte van het Duitse stimuleringsysteem en te kijken naar synergie mogelijkheden met de elektrische auto. De vraagstelling luidt daarop als volgt: In hoeverre kan het bestaande Nederlandse stimuleringsysteem succesvolle Duitse elementen adopteren en synergie met de elektrische auto nastreven om marktacceptatie van zon-PV en elektrische auto onder particuliere huishoudens te vergroten?
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen