Participatie in de omgevingswet. Een evaluaite van de "Tielse aanpak"

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-12-14
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Aan de hand van een evaluatiekader is de ‘Tielse aanpak’ in negen cases geëvalueerd. Hierbij is er onderzocht in hoeverre de ‘Tielse aanpak’ en de participatieprocessen in de negen cases voldoen aan de voorwaarden van succesvolle participatie welke in de theorie gevonden waren. Uit het onderzoek is gebleken dat er op veel voorwaarden laag wordt gescoord. In de cases zijn acht tot twaalf van de voorwaarden van succesvolle participatie gevonden. De casus waar de voorwaarden het meeste in terugkwamen, was de Santwijckse Poort. De voorwaarden die in het algemeen het meest ontbraken in de cases waren procedurele rechtvaardigheid, procedurele helderheid, enabled to, representativiteit en inclusie. Op de Gebiedsvisie buitengebied na is er overal een (nipte) meerderheid van de verschillende voorwaarden voor succesvolle participatie gevonden. In de andere acht cases was er sprake van een succesvol participatieproces. Op basis van deze resultaten zijn er drie aanbevelingen aan de gemeente Tiel gedaan: (1) Verwerk de voorwaarden voor succesvolle participatie in de ‘Tielse aanpak’; (2) evalueer en reflecteer tijdens het participatieproces het traject; en (3) evalueer op een vast moment de ‘Tielse aanpak’.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation