Sociale woningbouw met privaat vermogen : Een onderzoek naar effectiviteit en mogelijke succes- & faalfactoren

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-09-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek is gericht op de recente problematiek in de corporatiesector. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om corporaties die zogenaamd ‘cash-poor’ zijn, oftewel een gebrek hebben aan liquide middelen. In dit onderzoek ligt de focus op de relatie tussen de financiële positie van de corporaties enerzijds en anderzijds de activiteiten die deze corporaties ontplooien op de grond- en vastgoedmarkt. Voor wat betreft de activiteiten van woningcorporaties op de grond- en vastgoedmarkt wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van het recente onderzoek ‘corporaties op de grondmarkt’ (de Kam, 2012). Gesteld wordt dat door de verzelfstandiging van de corporaties, midden jaren negentig, de sector zich steeds meer taken heeft toegeëigend. Een van de ontwikkelingen hierbij is het realiseren van commerciële projecten, vaak met het doel de beoogde ontwikkelwinsten hiervan in te zetten voor sociale projecten. Ten behoeve van deze vereveningsstrategie zijn corporaties zich actief gaan toeleggen op de grondmarkt en zijn hierbij ook de nodige risico’s aangegaan. Bij een aantal corporaties heeft dit mede geleid tot de huidige situatie waarin de corporaties financieel gezien in ‘zwaar weer’ verkeert.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen