Burger energie : Burgerinitiatieven en de rol van de lokale overheid

Keywords
Thumbnail Image
Date
2013-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De Nederlandse samenleving bevindt zich in een fase waarin een fundamentele omschakeling naar een duurzame samenleving noodzakelijk is. Op weg naar een duurzamer samenleving zijn zowel ontwikkelingen van bovenaf als onderop zichtbaar. De Rijksoverheid heeft in Nederland van bovenaf geprobeerd om de transitie naar hernieuwbare energie middels grote projecten zoals ‘energietransitie’ vorm te geven. Daarnaast zijn er van onderop ontwikkelingen gaande waarbij op lokaal niveau duurzame burgerinitiatieven ontstaan (Rotmans, 2012, p. 139). Het lijkt erop dat duurzaamheidspraktijken steeds minder vanuit de Rijksoverheid geleid worden en steeds vaker vanuit de samenleving zelf komen. Hierbij is er sprake van een energieke samenleving waarbij er steeds meer voorbeelden zijn van initiatieven waarbij lokale partijen, burgers, bedrijven en instellingen zelf hernieuwbare energie opwekken. De waarde van deze initiatieven is door de bijdrage aan de overgang naar een duurzame samenleving groot. Dit zorgt echter ook voor een toegenomen focus op de rol van lokale overheden zoals gemeenten als organen om burgerinitiatieven te faciliteren en stimuleren (Peters, Fudge & Sinclair, 2010). Overheden zijn zoekende naar de juiste rol om in staat te zijn in te spelen op de nieuwe samenleving. Hierbij handelen overheden vaak nog naar bestaande instituties die nog niet gericht zijn op deze nieuwe samenleving. Inzicht in institutionele barrières, gedragsverandering, nieuwe rollen van betrokken partijen en sociale haalbaarheid is van groot belang (Rotmans, 2012, p. 142). Duidelijk is dat de rol van de overheid zal moeten veranderen om veranderingen te faciliteren (PBL, 2011, p.11). Hierdoor is het belangrijk meer inzicht te krijgen in de dynamiek in de maatschappij en de institutionele condities die bepalend zijn voor het succes van initiatieven die bijdragen aan een duurzamer samenleving (PBL, 2011, p.28). Het doel van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het beleid over het faciliteren van burgerinitiatieven op het vlak van hernieuwbare energie vanuit gemeenten. Dit wordt gedaan door inzicht te geven in de institutionele condities binnen de gemeente Utrecht die wel en niet bijdragen aan het succes van burgerinitiatieven op het vlak van hernieuwbare energie. Om dit inzicht te kunnen geven staat de volgende vraag centraal binnen dit onderzoek: ‘Welke institutionele condities schept de gemeente Utrecht om burgerinitiatieven op het vlak van hernieuwbare energie te faciliteren en hiermee bij te dragen aan het succes van deze initiatieven?’.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen