Vrijwilligers: uit het oog, uit de organisatie? Een kwantitatief onderzoek naar de retentie van vrijwilligers

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2020-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek richt zich op de vraag welke factoren invloed hebben op de motivatie voor retentie van vrijwilligers. Zodat er een duurzame relatie kan ontstaan tussen de vrijwilliger en de vrijwilligersorganisatie. Door de veranderende samenleving is er namelijk steeds meer vraag naar vrijwilligers. Uit het theoretisch kader zijn vier factoren naar voren gekomen waar vrijwilligers belang aan hechten om vrijwilligerswerk te blijven doen: autonomie, sociale contacten, erkenning en training & ontwikkeling. Daarnaast kwam naar voren dat een transformationele leidinggevende mogelijk een modererende invloed heeft op deze factoren. Dit is onderzocht door middel van een online enquête onder vrijwilligers. De verkregen data is aan de hand van een aantal meervoudige regressieanalyses geanalyseerd. Hieruit bleek dat het krijgen van een gevoel van erkenning voor het vrijwilligerswerk, de mogelijkheid tot het onderhouden van sociale contacten en het hebben van een transformationele leider, een positief effect hebben op de motivatie van vrijwilligers om hun vrijwilligerswerkwerk voort te zetten.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation