Coproductie in de volkshuisvestingssector. Een onderzoek naar de bereidheid van werknemers te coproduceren met huurders

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2021-09-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze masterthesis is onderzocht wat de bereidheid bepaalt van individuele werknemers in de volkshuisvestingssector om te coproduceren met huurders. Hierbij leveren huurders een directe, actieve bijdrage aan de dienstverlening. De relevantie komt uit het legitimiteitsprobleem in de volkshuisvestingssector (Boelhouwer et al. 2014), maar coproductie geeft huurders meer inspraak en inzicht in de dienstverlening. Vervolgens zijn met behulp van de theorie van gepland gedrag van Ajzen en Fishbein (2010) in deze single within-case interviewstudie twee tweedelingen gevonden: tussen sociaalgerichte en vastgoedgerichte werknemers, en zij die coproductie niet of juist wel als inherent aan hun werk zien. Deze laatsten zijn meer bereid te coproduceren, omdat zij hiervan efficiëntie en huurdersondersteuning verwachten, mede omdat zij huurders kunnen motiveren. Werknemers die coproductie niet als inherent zien, zijn sceptischer over de toegevoegde waarde van coproductie. Zij zien coproductie minder snel als efficiënt, huurders ondersteunen hen minder en ze verwachten minder goed in staat te zijn de huurder te motiveren. Daarnaast bleek dat sociaalgerichte werknemers meer bereid zijn te coproduceren dan vastgoedgerichte collega's, omdat zij meer kostenefficiëntie en huurderscapaciteit verwachten. Echter, deze sociaalgerichte werknemers missen experimentatieruimte, mede doordat de vastgoedgerichte werknemers geneigd zijn af te kaderen wat gecoproduceerd dient te worden.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation