De rol van migrantenorganisaties in ontwikkelingssamenwerking : percepties en toekomstperspectieven

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2011
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Over de effecten van migratie zal vermoedelijk altijd discussie blijven bestaan. Vanuit het oogpunt van het streven naar armoedebestrijding in derdewereldlanden krijgt vooral de veronderstelde relatie tussen migratie en ontwikkeling de laatste jaren steeds meer aandacht. In 2006 organiseerde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de ‘High Level Dialogue on International Migration and Development’, waarbij vertegenwoordigers van 140 lidstaten de implicaties van migratie en de interactie tussen migratie en ontwikkeling bespraken. Hierbij werd gesuggereerd dat er een nauwe relatie bestaat tussen ontwikkelingsen migratiebeleid, in die zin dat migratiemanagement kan bijdragen aan ontwikkeling en dat ontwikkelingsbeleid bovendien invloed heeft op migratie. Er werd besloten om de dialoog voort te zetten, en in 2007 nam België het initiatief om het eerste Global Forum on Migration and Development (GFMD) te organiseren. In 2008 vond het GFMD plaats op de Filippijnen en in 2009 in Griekenland. Inmiddels lijkt er consensus te bestaan over het feit dat er een relatie is tussen migratie en ontwikkeling, het blijft echter de vraag hoe regeringen en maatschappelijke organisaties hier het beste op in kunnen spelen, laat staan migranten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen