Gentileschi, Kauffman & Morisot: Een transhistorisch onderzoek naar de vrouwelijke kunstenaar

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2021-08-25
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit bachelorwerkstuk staat de specifieke ervaring die vrouwelijke kunstenaars hadden als vrouw in een patriarchale maatschappij centraal. Er wordt onderzocht of, en zo ja, hoe, het werk en de carrières van vrouwelijke kunstenaars door de tijd heen iets met elkaar gemeen hebben door een gedeelde ervaring van het vrouw-zijn. Om dit te doen wordt de ontwikkeling van het vrouwelijk kunstenaarschap en de plek van vrouwelijke kunstenaars in de kunstwereld door de eeuwen heen geschetst, en worden de ontwikkeling van de feministische kunstgeschiedenis en de daarin opgedane inzichten besproken. Verder worden de levens en werken van Artemisia Gentileschi (1595-±1654), Angelica Kauffman (1741-1807) en Berthe Morisot (1841-1895) besproken, drie vrouwelijke kunstenaars uit drie verschillende periodes. Aan de hand van deze informatie wordt gepoogd de vraag naar een eventuele rode draad in het vrouwelijk kunstenaarschap door de geschiedenis heen te beantwoorden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren